Aankoopbegeleiding

Scheele Makelaars biedt u de Full service NVM aankoopmakelaar

Door deskundigheid, ervaring en marktkennis zijn onze aankoopmakelaars in staat om veel geld, tijd en zorgen voor u te besparen!

Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Het is, zeker in de huidige economische omstandigheden, van groot belang dit zeer weloverwogen te doen. Betaalt u uiteindelijk niet veel te veel? Wat is momenteel de reële waarde van een te koop aangeboden woning waarin u geïnteresseerd bent? Uw financiële toekomst hangt er voor een belangrijk deel van af. Onderhandelingen geven meer zekerheid als deze door een professionele partij in naam van de kopers worden gedaan. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt ook dat aankoopmakelaars een beter prijsresultaat leveren dan kopers die zelf zonder professionele hulp de onderhandelingen doen. Ook vragen zoals; “Hoe is de bouwkundige staat van de woning? Let u ook op verborgen gebreken? Functioneert de Vereniging van Eigenaren wel naar behoren?” zullen bij de aankoop van een woning op uw pad komen.

Uw aankoopmakelaar van Scheele Makelaars draagt zorg voor de volgende zaken:

 • Maakt de afspraak voor de 2e bezichtiging
 • Bezichtigt met u samen de woning en neemt de woning grondig met u door
 • Adviseert u over de reële marktwaarde van de woning
 • Voert een juridisch onderzoek uit bij het kadaster (erfdienstbaarheden ed.)
 • Adviseert u of een bouwkundige keuring noodzakelijk is
 • Voert namens u op professionele wijze de onderhandelingen
 • Controleert de koopovereenkomst en neemt de koopovereenkomst grondig met u door
 • Verzorgt de ondertekening van de koopovereenkomst
 • Kan u over een goede en goedkope notaris adviseren
 • Adviseert u over een taxatie van het woonhuis voor de financiering adviseren
 • Maakt voor u desgewenst een afspraak voor een geheel vrijblijvend en onafhankelijk hypotheekadvies van een Erkend Hypotheekadviseur
 • Inspecteert met u samen de woning voor de overdracht
 • Controleert de notariële akte van levering en de afrekening van de notaris
 • Is uw adviseur en woordvoerder tijdens de overdracht bij de notaris

Al deze werkzaamheden verzorgt Scheele Makelaars tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:

Tarief 0,5 % (inclusief BTW) met een minimum van € 1.495,- (inclusief BTW)

Indien wij tevens uw huidige woning mogen verkopen, is een korting op de aankoopcourtage bespreekbaar!

De aankoopprocedure:

Tweede bezichtiging

Als u na een bezichtiging interesse heeft in een woning en u wenst deze woning aan te kopen, dan schakelt u onze aankoopmakelaar in. In overleg met u, de aankoopmakelaar en de verkopende makelaar wordt er een afspraak gemaakt voor de tweede bezichtiging.

De aankoopmakelaar gaat tijdens deze tweede bezichtiging met u mee. Hij zal u tijdens/na de bezichtiging informeren over zijn bevindingen met betrekking tot de staat van onderhoud, (verborgen) gebreken en de reële waarde van de woning.

Om u goed te kunnen adviseren omtrent de waarde van de woning zal de aankoopmakelaar naast het bovenstaande ook de navolgende onderzoeken verrichten: juridische aspecten (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk), zoals: kadastrale onderzoek, bodemgesteldheid, bestemmingsplan, juridisch onderzoek, erfdienstbaarheden, de financiële situatie van de Vereniging van Eigenaren, de tijd dat de woning te koop staat, referentiewoningen, enzovoort.

Professionele onderhandelingen

Uw aankoopmakelaar weet als geen ander waar hij rekening mee moet houden tijdens de onderhandelingen om zo de woning aan te kopen tegen de laagst mogelijke prijs en tegen de voor u beste voorwaarden. Vooraf zal de aankoopmakelaar uitgebreid met u de strategie van de onderhandelingen bespreken. Uiteraard wordt u door de aankoopmakelaar tijdens het gehele onderhandelingsproces uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen, zodat u volledig op de hoogte bent van het gehele onderhandelingsproces.

Als er een (mondelinge) koopovereenkomst wordt gesloten, laat de aankoopmakelaar (indien dit in overleg met u noodzakelijk blijkt te zijn) een bouwtechnisch onderzoek instellen naar de bouwtechnische staat van de woning. Dit bouwtechnisch onderzoek is niet in de aankoopkosten begrepen en zal separaat aan u worden doorberekend. De aankoopmakelaar zal met zijn onderhandelingen rekening houden dat u de koopovereenkomst kunt ontbinden indien u niet een passende financiering kunt krijgen of als er naar aanleiding van het bouwtechnisch onderzoek gebreken naar voren komen die voor u als koper niet acceptabel zijn. Daarnaast kan het zijn dat u voor de desbetreffende plaats van gemeentewege een vergunning is vereist dat u de woning mag bewonen (vestigingsvergunning). Ook hier zal de aankoopmakelaar rekening mee houden met het stellen van de ontbindende voorwaarden hiervoor. Met een aankoopmakelaar van Scheele Makelaars koopt u dus altijd met zekerheid!

De schriftelijke koopovereenkomst

Indien het woonhuis wordt aangekocht, zal er een schriftelijke koopovereenkomst worden opgesteld. Alle (mondeling) gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in deze schriftelijk koopovereenkomst. Te denken valt aan onder andere: de koopprijs, de datum levering, de ontbindende voorwaarden voor financiering, de drie dagen bedenktijd, eventuele ontbindende voorwaarden voor het bouwtechnisch onderzoek, notaris, bankgarantie, etc. Van belang is dat de afspraken die gemaakt zijn op een juiste wijze worden vastgelegd in deze schriftelijke koopovereenkomst. Om hiervan zeker te zijn, zal de aankoopmakelaar deze koopovereenkomst controleren en waar nodig corrigeren. De aankoopmakelaar zal de schriftelijke koopovereenkomst uitvoerig met u doornemen en aan u toelichten, voordat u deze bij hem ondertekend.

Een goede en goedkope notaris

Uw aankoopmakelaar kan u adviseren over een goede en goedkope notaris in de omgeving. Dit kan u honderden euro’s schelen.

Een taxatierapport

Uw eigen aankoopmakelaar is betrokken als uw adviseur voor de aankoop van de woning. Hij mag om deze reden geen taxatierapport opstellen voor de financieringsaanvraag van de woning. Dit taxatierapport dient door een onafhankelijke derde makelaar/taxateur te worden opgesteld. Echter kan uw aankoopmakelaar u wel adviseren omtrent een goede onafhankelijke taxateur/makelaar die voor u tegen een gunstig tarief een taxatierapport opmaakt voor de financieringsaanvraag. De kosten van een taxatierapport zijn niet begrepen in de kosten van de aankoopmakelaar.

Een onafhankelijk hypotheekadvies

Niet alleen bij de aankoop wordt u begeleidt, ook is er een mogelijkheid om van een onafhankelijke en erkende hypotheekadviseur een geheel vrijblijvend en kosteloos hypotheekadvies te krijgen. Onze onafhankelijke en erkende hypotheekadviseur kan u een zeer voordelig voorstel aanbieden. Zo vangt u twee vliegen in één klap! Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend hypotheekadvies op maat. 

De inspectie van de woning

Voor de dag van de notariële levering maakt uw aankoopmakelaar met u en de verkopers een afspraak om de woning voorafgaande aan het tekenen van de leveringsakte bij de notaris de woning te inspecteren. Dit gebeurt om te bekijken of de woning zo wordt overgedragen als is afgesproken. Uw aankoopmakelaar weet precies waar hij op moet letten bij de oplevering van de woning en zal gedurende de inspectie van de woning u met raad en daad bijstaan. Op uw verzoek kan uw aankoopmakelaar bij de inspectie tevens zorgdragen voor de overschrijving van gas, water en elektra.

De notariële levering

Na de inspectie gaat u naar de notaris voor de ondertekening van de notariële akte van levering. Uw aankoopmakelaar zal deze leveringsakte alsmede de nota van afrekening controleren. Deze leveringsakte wordt dan door u in aanwezigheid van uw aankoopmakelaar, de notaris en de verkopende partij ondertekend. Na het tekenen van deze leveringsakte ontvangt u van de verkoper de sleutels van uw nieuwe woning.

Ontbinding van de (mondelinge) koopovereenkomst

Als de aankoopmakelaar een (mondelinge) koopovereenkomst namens u sluit en de koopovereenkomst wordt ontbonden op grond van de overeengekomen ontbindende voorwaarden, de drie dagen bedenktijd of u besluit van de mondelinge koopovereenkomst af te zien, dan is de opdrachtgever aan de aankoopmakelaar een bedrag van € 750,- exclusief btw verschuldigd voor zijn verleende diensten.

Onderhandelingen leiden niet tot aankoop of u wenst niet in onderhandeling te treden

Als de onderhandelingen niet tot een aankoop leiden of u wenst niet in onderhandeling te treden omdat de woning toch niet bevalt, dan bent u de aankoopmakelaar u een bedrag verschuldigd van € 150,- exclusief btw, die u weer terugkrijgt als u voor het aankoopproces van uw volgende woning weer gebruik maakt van onze diensten (binnen 2 maanden nadat u gebruik heeft gemaakt van onze diensten).

Klik hier en vul uw gegevens in dan nemen wij snel contact met u op, maar u kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen.